Expert

Dodávky náradia EXPERT sú zabezpečované z moderného a efektívneho distribučno-logistického európskeho centra v Damparis, Jura(39), Francúzsko.

PRESNOSŤ

KVALITA

BEZPEČNOSŤ

ODOLNOSŤ

Výrobky EXPERT

Navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali požiadavky profesionálov na základe špecifikácií výskumného a vývojového oddelenia divízie náradia pre priemysel a autoservisy spoločnosti Stanley Black & Decker.

Pomer KVALITA / CENA

Náradie EXPERT je navrhnuté a vyrobené tak, aby vydržalo podmienky každodenného profesionálneho využívania a to súčasne pri udržaní priaznivej cenovej hladiny pre zákazníka.

Záruka EXPERT

Kvalita náradia EXPERT je podporená zárukou EXPERT. Ak nie je uvedené inak, EXPERT poskytuje záruku na všetky chyby materiálu a spracovania na
všetky výrobky tejto značky bez časového obmedzenia. Chybné výrobky sú vymenené alebo opravené podľa daných podmienok. Záruka sa nevzťahuje na výrobok poškodený nevhodným používaním, výrobok upravený alebo zle udržiavaný. Podmienkou uznania záručnej opravy alebo výmeny chybného výrobku je jeho kontrola a odsúhlasenie nároku naším obchodným zástupcom alebo technickým oddelením.

TONA - EXPERT / Všechna práva vyhrazena